MOTIVACE NA 6.11.2015

Nesuď dne před večerem.

Mnohokrát se nám každému stalo, že nás něco uvedlo do stavu zlosti, bezradnosti až bezvýchodnosti.
To bylo v daném okamžiku – například nám ráno ujel autobus a my jsme byli bezradní, jak se dostaneme do práce. To co ráno vypadalo jako neštěstí se během dne rozplynulo. Ano, přijeli jsme později do práce ale všechno jsme stihli.
A teď si představte, že se dozvíte, že ten autobus měl nehodu. Najednou vidíte, že jste ztratili sice hodinu, ale ušetřili týdny léčení.
Některé věci vypadají hrozně, ale ve skutečnosti většina z nich funguje pro nás.
A tak je to i se vztahy. To, že se s tebou teď někdo nebaví, to může být štěstí – ale to se zase ukáže časem.

Napsat komentář