MOTIVACE NA 2.8.2016

Je lepší být členem posádky než částí nákladu.

Opět příklad z námořní plavby. Abych ti to vysvětlil podrobněji, člen posádky je člověk, který je nezbytný pro chod lodi. Náklad, byť cenný, je pouhým nákladem, který se naložil a zase vyloží.
Když to vezmu za normálních okolností, je náklad to, co vydělá na provoz lodi. Naloží se, převeze se, složí se a posádka dostane zaplaceno.
Posádka je ta, která tu loď udržuje v chodu, bez ní by se ten náklad nepodařilo převézt. Nefungující člen posádky může být vyložen v přístavu s nákladem, neboť je pouhou zátěží.
A teď opustíme normální situaci a dáme kritickou. Čas od času se stane, že loď má problém (ať už je to výkon lodi nebo dokonce díra v trupu). V tom okamžiku, ač nerad, musí kapitán rozhodnout o vyhození části nebo celého nákladu, aby se loď odlehčila. Posádka zůstává a pluje s lodí do doku na opravu.
Když se firma ocitne v krizi, propouští ty nejmíň užitečné lidi. Ti schopní firmu z krize vyvádějí a většinou vyvedou.
Buď tedy raději členem posádky, nejlépe ten kapitán.
Máš na to.

Napsat komentář